Sådan arbejder vi

Hos RoboTool betragter vi selve robotten som blot en komponent i en samlet løsning for at optimere kundens fremstillings- eller bearbejdningsprocesser. 

 

Indledning

Et projekt indledes som oftest med, at RoboTools teknisk uddannede sælger gennemfører en vurdering af, hvilke manuelle arbejdsprocesser, som med fordel kan overtages af robotteknologi. RoboTool er samtidig gerne behjælpelig med at beregne og analysere tilbagebetalingstiden af en investering i robotteknologi.

Herefter formulerer vi i samarbejde med kunden de opgaver, som RoboTools robotværktøjer skal udføre. Under denne proces undersøges det, hvordan indkøring af den nye industrirobot bedst mulig tilpasses virksomhedens produktion, planlægning og organisation samt behov for uddannelse af medarbejdere.

 

Designspecifikationer

Når der er indgået en kontrakt, udarbejder RoboTools projektteam i første omgang en design-specifikation som et tillæg til kontrakten. Denne specifikation rummer 3D-tegninger af det nye robotværktøj samt tekniske specifikationer og dermed en del af den dokumentation, som man ofte først får udleveret, efter at et industrianlæg er leveret. Dette giver en enestående mulighed for at gennemføre mindre tilretninger, inden robotværktøjer og software sættes i produktion.

Designmanualen rummer samtidig en komplet oversigt over leveringsterminer og testperiode, så kunden kan planlægge sin produktion efter, hvornår anlægget kan tages endeligt i brug.

 

Test og indkøring

Høje faglige kompetencer suppleres med værdier som respekt og ryddelig adfærd, når RoboTools ansatte derpå fremstiller robotværktøjer og programmere for til sidst at samle alle elementer i et komplet anlæg. Alle anlæg indkøres og testes hos RoboTool, inden de opstilles hos kunden, så den endelige installation og indkøring kun giver en minimal forstyrrelse i kundens produktion.

 

Hent brochure